Giacomo Alexis


 Giacomo Alexis riceve il premio "Polifemo". Anzio 24 agosto 1974