Monica Zanchi e Mircha Carven


 "Miss Okctoberfest". Roma 29 ottobre 1976