Elsa Martinelli e Lorenzo Ripoli


 serata al "Veleno" in via Sardegna. Roma 31 ottobre 1984