Giancarlo Nanni e Manuela Kustermann


 festa alla discoteca Histeria. Roma 3 ottobre 1984