Milton Freitas e Gianni Macchia


 serata al Jackie'O. Roma 11 dicembre 1984