Gino Pallotta e Angela Schimberni

a Fregene per il premio "Fregene"  settembre 1990