Gigi Sabani e Valerio Merola

serata del premio "Atleta d'oro". Roma 12 gennaio 1988