Paola Quattrini e Giancarlo Pajetta


 Teatro Valle. Roma 22 ottobre 1980