Sandro Pertini e Luigi Squarzina


 Teatro Argentina " Amadeus". Roma 11 gennaio 1982