Andrea Occhipinti e Mereite Steinbock


  Teatro Eliseo. Roma 26 febbraio 1985