Mario Ajello e Enzo Forcella


 Teatro Argentina. Roma 17 gennaio 1985