Paola Pitagora e Ugo Moretti


 Teatro Belli. Roma 14 gennaio 1985