Aligi Sassu con Maria Pia Fanfani, Sandra Giannattasio, Amintore Fanfani e Palma Bucarelli


 mostra di Aligi Sassu a Castel Sant'Angelo. Roma 20 aprile 1984