Maria Pia Fanfani e Paola Gassmann


  Teatro Valle. Roma 5 ottobre 1983