Alberto Antignani e Ghislaine Thelsman


  al night "Veleno". Roma 11 gennaio 1984